Links

Grondbeheer
Grondbeheer is een onafhankelijke stichting, die met schenkgelden landbouwgrond aankoopt en tegen rechtvaardige prijzen verpacht aan Demeter boeren en tuinders. Hiermee wil Grondbeheer het biodynamische landbouwareaal continueren voor huidige en toekomstige generaties. Stichting Grondbeheer Biologisch-dynamische Landbouw is sinds 1997 eigenaar van de grond waarop De Vrolijke Noot gevestigd is.
www.bdgrondbeheer.nl

Demeter
Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten.
www.stichtingdemeter.nl

Noordelijke Pomologische Vereniging
De Noordelijke Pomologische Vereniging zet zich in voor het behoud van oude fruitrassen en hoogstamfruitbomen.
www.npv-pomospost.nl

NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst)
De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
www.nak.nl