Algemene Voorwaarden

  • Geldlening.
  • Kwekerij De Vrolijke Noot stelt via deze website de mogelijkheid open om in te schrijven op een onderhandse lening voor het verder uitbouwen van de onderneming.
  • Na interesse vanuit de geldgever, zal Kwekerij De Vrolijke Noot het traject opstarten om de lening te formaliseren.
  • Daarbij zal geldgever de keuze voorgelegd krijgen welke vorm van lening het meest wenselijk is voor hem/haar.
  • Geldgever is zich ervan bewust dat het gaat om een onderhandse lening.
  • De lening zal via een onderhandse leningsovereenkomst schriftelijk vastgelegd worden.
  • In de leningsovereenkomst staan de voorwaarden van de lening omschreven.
  • De lening valt buiten toezicht van de AFM.